Przedsiębiorstwo Doradztwa Podatkowego i Ekonomicznego "Arkadia" istnieje i prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego od 1 stycznia 1990 r. Właścicielem jest doradca podatkowy (nr wpisu 01548) Jan Szary. Cały zespół tworzy obecnie 31 osób, w tym 3 osoby wpisane na listę doradców podatkowych, około 20 osób posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów, prawie wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe, a kilkunastu z nich także ukończyło studia podyplomowe.

Przedsiębiorstwo stale się rozwija, zdobywając nowych klientów, w tym podmioty znaczące w skali kraju i regionu.

Nasze opinie publikowane były wielokrotnie m.in. w Biuletynie "Doradztwo Podatkowe" Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Monitorze Rachunkowości i Finansów wydawanym przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce, miesięczniku "Rachunkowość", miesięczniku "Forum Doradców Podatkowych", w czasopiśmach "Buchalter" oraz "Rachunkowość i Podatki", w dziennikach "Rzeczpospolita" i "Dziennik Gazeta Prawna", jak również w prasie lokalnej.

Od naszych klientów otrzymujemy pozytywne oceny, co powoduje ciągły wzrost prestiżu i znaczenia naszej firmy na rynku lokalnym.

Nasze usługi świadczymy z najwyższą starannością i rzetelnością co od prawie trzydziestu lat pomaga nam w utrzymaniu najwyższej jakości usług.