Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://janszary.pl

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się, że:

Operatorem strony i Administratorem danych osobowych jest Jan Szary, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Doradztwa Podatkowego i Ekonomicznego ARKADIA z siedzibą przy ul. Piastowskiej 40 w Kędzierzynie-Koźlu (47-200 Kędzierzyn-Koźle) wpisana do CEiDG o nr NIP:749-000-44-10 nr REGON: 008306678,

użytkownik to każdy podmiot korzystający ze strony,

strona to strona www funkcjonująca pod adresem http://janszary.pl.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Operator jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach strony.

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.

a)dane osobowe

Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Stronę usług. W tym zakresie zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:

1)imię i nazwisko, ew. nazwa,

2)adres e-mail,

3)ew. numer telefonu

4)ew. dane osobowe podane przez użytkownika dobrowolnie w treści zapytania przez formularz kontaktowy

5)adres IP

Dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do przetworzenia zapytania przesyłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze dzierżawionym przez Operatora od firmy Lemabo.pl z siedzibą przy ul. Piastowskiej 6/II 47-200 w Kędzierzynie – Koźlu i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Firma Lemabo.pl jest procesorem danych zbieranych przez Stronę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z Administratorem. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiedzialni za obsługę strony odpowiednio przeszkoleni przez jej właściciela i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora oraz sam Właściciel.

2.Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz informacyjnych jest zawsze uzależnione od uprzedniego jasnego i nie budzącego wątpliwości wyrażenia zgody przez Użytkownika.

3. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 

Do czego używane są zebrane informacje?

Strona wykorzystuje dane zbierane przez stronę w celu realizacji usługi, ale tylko w zakresie żądanym przez Użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

 

Pliki cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Operator strony zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.